Το Govhack υποστηρίζει τις επιχειρήσεις – μέλη του και συνεργαζόμενους φορείς σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού για τη δημόσια διοίκηση (govtech), με βασικό στόχο να παρέχει τους κατάλληλους πόρους που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.