ΕΛ EN
Landing-image
top-left-geometric-shape
top-right-geometric-shape

Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

govermental-banner-with-fade
bottom-left-geometric-shape
bottom-right-geometric-shape
Θέλω να συμμετέχω!

Tο 1o Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση Govhack ξεκινάει τη λειτουργία του ύστερα από θετική αξιολόγηση πρότασης προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που υποβλήθηκε στη σχετική πρόσκληση. Στο Govhack συμμετέχουν αρχικά 12 εταιρίες, 2 ερευνητικά ιδρύματα και 2 συλλογικοί φορείς ενώ υποστηρίζεται από εταιρίες και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σκοπός του GovHack είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων - μελών του και συνεργαζόμενων φορέων σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού για τη δημόσια διοίκηση (govtech), με βασικό στόχο να παρέχει τους κατάλληλους πόρους που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Το Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση θα αναπτύξει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία καθώς και το οικοσύστημα για την υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της παροχής εξειδικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σε φορείς του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεις ΜΜΕ.

Τεχνολογικοί Πυλώνες

Τεχνητή Νοημοσύνη

artificial-inteligence-pylon

Αισθητήρες

sernsors-pylon

Internet of things

internet-of-things-pylon

Blockchain

blockchain-pylon

Επεξεργασία δεδομένων

data-manipulationpylon

Ανοιχτά δεδομένα

open-data-pylon

Η ορολογία GovTech αφορά την εφαρμογή αναδυόμενων τεχνολογιών (όπως τεχνητή νοημοσύνη, αισθητήρες, internet of things, blockchain, επεξεργασία δεδομένων, ανοιχτά δεδομένα κ.λπ.) για τη βελτίωση της παροχής των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους. Ο τομέας του GovTech εκτιμάται ότι θα αξίζει πάνω από 1 τρις δολάρια μέχρι το 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον δημόσιο τομέα επιταχύνθηκε καθοριστικά τα τελευταία δύο έτη κυρίως λόγω της πανδημίας και υπήρξε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τον δημόσιο τομέα σε όλο τον κόσμο η ανάπτυξη νέων διαδικασιών και ψηφιακών συστημάτων, ενώ αναμένεται οι αλλαγές που έγιναν να παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό και μετά. Η κρίση οδήγησε τις κυβερνήσεις να σκεφτούν και να ανασχεδιάσουν πώς θα υλοποιούν καλύτερες υπηρεσίες για το μέλλον. Οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν οδήγησαν σε ένα νέο δυναμικό παγκόσμιο οικοσύστημα και σε μεγάλες επενδύσεις σε εταιρείες του κλάδου.

Με το GovHack δημιουργείται και στην Ελλάδα μια ανοιχτή δομή προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, δημόσιο φορέα, εταιρεία, ερευνητικο φορέα, οργανώσεις πολιτών κοκ που θέλει να συμμετέχει ενεργά στο επίκαιρο αντικείμενο της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Μέσα από το κέντρο καινοτομίας θα δοθεί η πρόσβαση σε νέες αναπτυσσόμενες εταιρείες και startups να συμμετέχουν ενεργά σε έργα και διαδικασίες εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα παρέχοντας λύσεις που βασίζονται στις αναδυόμενες τεχνολογίες της εποχής, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, τα ανοιχτά δεδομένα, το blockchain κοκ.

Οι δράσεις του Κέντρου Καινοτομίας έχουν τους παρακάτω στόχους:

activities-schema

Με το Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση Govhack επιδιώκεται η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση και προώθηση της τεχνογνωσίας και νέων καλών πρακτικών ψηφιακής διακυβέρνησης με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσια Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Partners

crowdpolicy-logo
ots-logo
wings-logo
impact-hub-athens-logo
univercity-of-agean-logo
instituto-perfireriakis-anaptijis-logo
match-2-invest-logo
hareva-logo
dream-lab-logo
aephoria-logo
maxyn-tech-logo
iena-consulting-logo
esyne-logo
hbh-logo
academy-of-entrepreneurship-logo
municipality-of-mosxato-logo

Supporters

human-future-logo
pwc-logo
kede-logo
ekdda-logo
municipality-of-sami-logo
municipality-of-west-samos-logo

Περισσότερες πληροφορίες:

Το έργο εντάσσεται στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 4397 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014–2020» (ΕΣΠΑ 2014–2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εγχώριους πόρους. Με την παρούσα Δράση παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία 12 Κέντρων Ικανοτήτων, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

govermental-banner-without-fade